Condicions legals i d'ús

 

La utilització d'aquest Lloc Web es regeix per les condicions que s'exposen a continuació.

 

Resum:

 • mallorca-ticket.com és un domini pertanyent a Alternatilla Associació Cultural, amb CIF G57531162.

 • Els promotors d'esdeveniments pugen els seus esdeveniments sota la seva responsabilitat i es comprometen a subministrar informació veraç.

 • Alternatilla a través del seu domini mallorca-ticket.com, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del Lloc Web. Es permet la reproducció o transmissió del contingut d'aquest Lloc Web únicament amb fins informatius o divulgatius citant-ne a la font.

 • mallorca-ticket.com es compromet a fer bon ús de les dades de l'Organitzador i dels compradors. Aquests seran incorporats a un fitxer registrat en l'AEPD.

 • Es poden exercir els drets de LOPD i contactar per a qualsevol afer relatiu a aquestes condicions generals d'ús a: info@mallorca-ticket.com

 • En la venda d'entrades no s'accepten canvis ni devolucions, ho sentim però és així. 

 

 

1.    Saps el que és això?

 

Abans de crear el teu esdeveniment o comprar la teva entrada és important que llegeixis detingudament, entenguis i acceptis les Condicions d'ús. Anem-hi! :)

 

En marcar l'opció “Accept les Condicions Legals” estàs d'acord a acceptar els següents termes i condicions (“Condicions d'ús”). Qualsevol nova característica o eina que pugui afegir-se a l'actual servei estaran també subjectes als termes i condicions d'ús.

 

La lectura i acceptació de les presents Condicions d'ús és condició necessària per a la utilització dels serveis de la web mallorca-ticket.com. Les presents Condicions d'ús regeixen la relació de l'organitzador de l'esdeveniment (d'ara endavant, el “organitzador”) i d'altra banda del comprador o usuari (d'ara endavant, el “comprador” o el “usuari”) amb Alternatilla Associació Cultural. (en endavant, “alternatilla”), amb domicili al carrer Montisión, Palma (Mallorca), inscrita en el Registre d'Associacions de la Comunitat dels Illes Balears (Secció primera nombre 311000006396) i CIF G-57531162. E-mail de contacte info@alternatilla.com.

 

La utilització d'altres serveis oferts a través del lloc web poden trobar-se sotmesos a condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixen, completen i/o modifiquen les presents Condicions d'Ús. Per tant, amb anterioritat a la utilització dels dits serveis, l'Usuari també ha de llegir atentament i acceptar així mateix les corresponents condicions particulars pròpies.

 

L'usuari, visitant, o comprador; així com l'organitzador de l'esdeveniment reconeixen tenir capacitat suficient per contractar, haver llegit i comprès les presents Condicions d'ús d'aquesta web i les accepta. L'accés, permanència al lloc web i l'ús del mateix per l'usuari o organitzador suposa la lectura i acceptació d'aquestes condicions i de les pàgines d'informació complementàries.

 

2.    Què conté el lloc web?

 

El lloc web allotjat sota el nom de domini www.mallorca-ticket.com conté una plataforma d'organització d'esdeveniments i venda d'entrades. Les condicions generals que es detallen regulen l'accés i ús del lloc web així com dels continguts del mateix. mallorca-ticket.com pot modificar, actualitzar o retirar dit contingut en qualsevol moment i sense avís previ.

 

Qualsevol ús diferent de la finalitat d'aquest lloc web queda expressament prohibit en les presents condicions d'ús. Així, l'Organitzador renúncia a utilitzar aquest lloc web amb fins il·lícits o actuacions que resultin contràries als drets i interessos d'entradium, els seus membres i/o tercers sigui com sigui que deteriori o impedeixi la normal utilització tant del servei com del lloc web.

 

L'Usuari que incompleixi intencional o culpablement qualsevol de les precedents obligacions respondrà de tots els danys i perjudicis que causi.

 

Mallorca-ticket.com es reserva el dret de moderar, suspendre o no arribar a publicar els continguts presumpta o declaradament il·legals. També es reserva el dret a eliminar els perfils d'organitzadors o usuaris que no compleixin amb aquestes condicions legals. La dita suspensió o retirada no donarà en cap cas dret a cap indemnització.

 

3.    Responsabilitat

 

alternatilla a través del lloc web mallorca-ticket.com i la resta de partners de la xarxa mallorca-ticket.com actua simplement com a intermediari en la compra d'entrades per a esdeveniments i publicitat dels mateixos. alternatilla en cap cas es responsabilitza del mal ús que l'Organitzador pugui fer de l'eina però es compromet a verificar en la mesura de les seves possibilitats la veracitat dels Organitzadors a través de la informació de perfil subministrada per l'usuari registrat.

 

Alternatilla no participa ni en la comunicació ni en la relació entre usuaris i Organitzadors i per tant no es responsabilitza en el cas que l'esdeveniment finalment no arribi a produir-se. En tot cas, i igual que les reclamacions relatives a la qualitat o diligència en què es desenvolupi l'esdeveniment, la reclamació ha de dirigir-se a l'Organitzador.

Alternatilla en actuar únicament com a intermediari entre els Organitzadors i els compradors en la compravenda:

 

·          No assumirà cap responsabilitat en el cas que l'Esdeveniment finalment no arribi a celebrar-se. En aquest cas totes les reclamacions hauran de dirigir-se a l'organitzador del dit esdeveniment, qui, mitjançant l'acceptació de les Condicions de Servei eximeix  de qualsevol mena de responsabilitat a alternatilla que pogués derivar-se com a conseqüència de la cancel·lació.

        

·          En el cas que la compra d'entrades o de productes es realitzi a través d'una passarel·la de pagament a nom de l'Organitzador alternatilla no assumirà cap responsabilitat derivada de qualsevol reclamació per part dels compradors relacionades amb la devolució de l'import de les entrades. alternatilla avisarà degudament al lloc web si el pagament es realitza en una passarel·la de pagament de l'Organitzador.        

 

·          No es fa responsable de la forma o termes en què finalment es realitzi l'esdeveniment. Qualsevol reclamació relacionada amb la qualitat o diligència de l'esdeveniment han de dirigir-se únicament i exclusivament a l'organitzador de l'esdeveniment.       

 

 

·          Quedarà exonerat de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de la inclusió per part de l'Organitzador o qualsevol altre tercer, de la marca registrada, nom de domini o qualsevol esment que inclogui el denominatiu “mallorca-ticket.com” o alguna de les marques que configuren la xarxa de partnersalternatilla en qualsevol mena de suport que pugui exhibir-se i fer-se pública de cara a usuaris i compradors.

 

4.    El relatiu al procés de compra venda

 

4.1.        El procediment de compra

 

El procediment de compra es realitza de la forma següent:

 

I. Se selecciona el tipus i el nombre d'entrades corresponents

 

II. S'introdueixen les dades personals del comprador (nom, correu electrònic i altres que consideri el promotor i/o el lloc web)

 

III. Es fa click en el botó “comprar” després del qual es redirigeix a la passarel·la de pagament

 

IV. Es completen les dades de pagament

 

4.2. El justificant de compra

 

El comprador rebrà les entrades corresponents al correu electrònic facilitat. Aquest document serà en tot moment el justificant de compra. En aquest justificant de compra es recullen les dades de l'organitzador de l'esdeveniment perquè el comprador tingui la informació del mateix.

 

4.3. Problemes amb les entrades

 

Si has tingut algun problema en el procés de compra si us plau posa't en contacte amb info@mallorca-ticket.com. No obstant això, en cap cas s'accepten canvis ni devolucions sobre entrades ja contractades.

 

4.4. Què pertany a mallorca-ticket.com?

 

El lloc web: funcionament i seguretat

 

alternatillavetllarà pel funcionament correcte del lloc web, la veracitat del que publica i la seguretat informàtica relativa al lloc web en ell mateix en la mesura que sigui possible. No obstant això alternatilla no es responsabilitza dels errors o omissions que poguessin aparèixer en els continguts del lloc web, ni de garantir l'absència de virus o altres elements lesius, introduïts per tercers, que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic.

 

En conseqüència, alternatilla no respondrà pels danys i perjudicis que tals elements poguessin ocasionar a l'usuari, organitzador o a tercers. alternatilla no podrà ser considerat responsable, ja sigui directe o indirecte, dels danys derivats del mal ús d'aquest Lloc Web o els seus continguts pels usuaris, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que en ella es facilita.

 

Propietat Intel·lectual

 

alternatilla és titular del nom de domini mallorca-ticket.com, i de l'eina de creació i gestió d'esdeveniments. Així mallorca-ticket.com és propietari de totes les urlsota les que s'accedeixi als esdeveniments organitzats en el dit lloc web i dels dissenys i configuracions realitzats a través d'ella. Es permet la reproducció o transmissió del contingut del lloc web únicament amb fins informatius o divulgatius i sempre que se citi la font i es respecti la seva autoria. Així, no es permet la reproducció o transmissió del contingut del lloc web amb fins diferents dels esmentats sense la amb l'autorització prèvia per escrit d'alternatilla.

 

L'Organitzador cedeix a mallorca-ticket.com els drets de comunicació i distribució pública sobre els continguts que faciliti a través del lloc web, així com el de modificació per adaptar-los a les necessitats tècniques del lloc web mallorca-ticket.com, i garanteix a més a més la legítima titularitat o facultat de disposició sobre dits drets.

Totes els noms comercials, logotips, marques o signes distintius de qualsevol classe que apareixen en mallorca-ticket.com són propietat de mallorca-ticket.com o de tercers, sense que pugui entendre's que l'ús i accés a mallorca-ticket.com i la utilització dels seus serveis atribueixi a cap l'Usuari dret sobre les citades marques, signes o logotips.

En tot cas, alternatilla no serà ni es fa responsable de les opinions abocades pels usuaris a través del lloc web.

 

I la meva propietat intel·lectual?

 

L'Organitzador serà responsable en exclusiva de l'autoria o de comptar amb els drets d'explotació corresponents a les imatges, vídeos i textos utilitzats per configurar el seu esdeveniment, quedant mallorca-ticket.com en tot cas indemne enfront de qualsevol reclamació.

 

L'Organitzador, mitjançant l'acceptació dels presents Condicions d'Ús concedeix a entradium autorització per reproduir i utilitzar les seves marques o noms comercials amb la finalitat de proporcionar-li els serveis descrits mentre es realitzi la dita prestació de serveis. Qualsevol reclamació que pogués interposar-se per Usuari o Organitzadors en relació amb la Propietat Intel·lectual podrà realitzar-se manant un correu electrònic a info@mallorca-ticket.com

 

Enllaços a tercers

Alternatilla no assumeix cap responsabilitat derivada dels enllaços (links) que possibilitin, a través del Lloc Web, l'accés a l'Usuari a prestacions i serveis ofeerts per tercers, sempre que siguin aliens al Lloc Web. Per tant, alternatilla no es fa responsable ni de la informació continguda en els mateixos ni de qualssevol efectes que poguessin derivar-se de la dita informació. Així mateix, alternatilla es reserva el dret a retirar, de manera unilateral i sense previ avís, els enllaços que apareixen al Lloc Web.

 

Si qualsevol Usuari o tercer observés que tals enllaços puguin ser contraris a les lleis, la moral o l'ordre públic, haurà d'informar crocantickets a través del correu electrònic info@mallorca-ticket.com.com

 

5.    Política de reembossament i devolucions

 

Un cop adquirida l'entrada a través de mallorca-ticket.com, no serà canviada per una altra ni tornat el seu import, excepte en casos de cancel·lació de l'esdeveniment.

 

La devolució, en cas de cancel·lació, es podrà efectuar per l'Organitzador dins el termini de quinze dies des de la data de la comunicació pública de la cancel·lació. Si la suspensió es realitza un cop transcorreguda més de la meitat de l'espectacle, no hi haurà cap devolució. Les males condicions climatològiques no donen dret a devolució de l'entrada.

 

mallorca-ticket.com no participa ni en la comunicació ni en la relació entre usuaris i Organitzadors amb el que no es responsabilitza en el cas que l'esdeveniment finalment no arribi a produir-se. En tot cas, i igual que les reclamacions relatives a la qualitat o diligència en què es desenvolupi l'esdeveniment, la reclamació ha de dirigir-se a l'Organitzador

 

6.    El promotor pot posar a la venda productes

 

alternatilla a través del lloc web mallorca-ticket.com posa a disposició del promotor una eina per a la venda de productes, sent el promotor totalment responsable dels productes que posi a la venda, sent posseïdor de totes les llicències i drets de la seva propietat i especificant totes les característiques del mateix als potencials compradors.

alternatilla en cap cas es responsabilitza del mal ús que el Promotor pugui fer de l'eina. alternatilla no té facultats per actuar en nom del promotor, en aquest cas el venedor, ni del comprador pel que no està implicada en les disputes que puguin sorgir entre Comprador i Venedor ni en la seva resolució. alternatilla podrà modificar la informació dels productes o podrà eliminar-los de la venda en el cas que comprovi que el promotor està incomplint aquests avisos legals o les condicions generals d'ús o les condicions d'utilització del servei. alternatilla no serà en cap cas responsable dels productes comercialitzats pel promotor als seus clients; ni del compliment de les obligacions del promotor amb els clients , quedant alternatilla expressament eximida de qualsevol desavinença que pogués sorgir entre l'usuari i els seus clients finals.

El pagament dels productes es fa de la mateixa manera que la compra de les entrades després de seleccionar les especificacions relatives a les característiques del producte. En tot cas, i igual que les reclamacions relatives a la qualitat o diligència en què es desenvolupi l'esdeveniment, les reclamacions sobre qualsevol informació relativa al producte i al seu entrega hauran de dirigir-se únicament al Promotor.

 

7.    Com puc donar-me de Baixa del servei?

 

 

L'usuari es pot donar de baixa del servei en qualsevol moment. alternatilla no demanarà justificació per realitzar la baixa efectiva, encara que sí es reserva el dret de consultar els motius de dita baixa amb fins estadístics i de millora del servei. L'Organitzador sol·licitarà la seva baixa en qualsevol moment a través del correu electrònic info@mallorca-ticket.com.com.

 

Addicionalment, alternatilla es reserva el dret de donar de baixa a usuaris o organitzadors que no compleixin amb els requisits legals que es recullen en aquestes condicions de servei.

 

8.    Què hi ha quant a la Privacitat?

 

Privacitat de l'Organitzador

 

Alternatilla condiciona la utilització dels seus serveis al previ ompliment del corresponent registre d'Usuari, en el que ha de constar un e-mail vàlid.

 

L'Organitzador garanteix que les dades personals facilitades a mallorca-ticket.com són veraces i es fa responsable de comunicar a entradium qualsevol modificació o actualització dels mateixos. Així, serà l'Organitzador l'únic responsable de respondre davant una informació falsa o inexacta que realitzi i de les dades que faciliti en les seves relacions amb altres usuaris.

 

En el procés de registre com a Organitzador se li demanarà una contrasenya que serà responsable de mantenir de manera confidencial. En cas d'ús no autoritzat de nom i usuari o qualsevol altra fallada de seguretat, l'Organitzador es compromet a notificar-ho a alternatilla a la major brevetat. alternatilla no serà responsable dels danys o pèrdues que es poguessin originar a causa del no compliment d'aquesta obligació.

L'Organitzador queda informat que les seves dades de contacte professional podran ser accessibles per qualsevol usuari del lloc web i es responsabilitza de tractar conforme a la normativa vigent les dades personals dels usuaris a qui accedeixi a través d'aquest portal. Podrà exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un correu electrònic a info@crocantickets.com.

 

Privacitat del Comprador

 

Per realitzar de manera correcta la compra, els usuaris hauran de completar els camps nom i cognoms i correu electrònic. En proporcionar les seves dades a alternatilla l'usuari consenteix a què alternatilla pugui utilitzar les seves dades en els termes establits en les condicions d'ús. Així mateix i per al funcionament correcte del sistema l'usuari haurà de noticiar a entradium qualsevol modificació relativa als mateixos responent sempre de la seva veracitat.

 

Alternatilla podrà recopilar la direccióIP del comprador així com les dades de navegació generades al lloc web a fi d'identificar possibles usos fraudulents en el web. També per oferir un contingut més ajustat a les necessitats de l'usuari i aconseguir una millor experiència de navegació al lloc web.

 

Alternatilla es reserva el dret de modificar aquestes clàusules relatives a la privacitat sempre d'acord amb la legislació aplicable en cada moment. Aquests canvis estaran recollits en el web amb el que t'animem que revisis aquestes condicions d'ús per estar informat.

 

9. I les meves dades personals?

Alternatilla compleix amb el tractament de les dades de caràcter personal dels seus usuaris amb la legislació vigent a Espanya i en l'Unió Europea, en particular, amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades i la seva normativa de desplegament. Per això adopta les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la natura de les dades i els riscos a què estan exposats.

 

Les dades subministrades seran incorporades a un fitxer de dades de caràcter personal que es troba degudament registrat davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades de què és responsable Alternatilla Associació Cultural i que té com a finalitat:

 

1.    Gestionar la prestació dels serveis que proporciona a través del lloc web mallorca-ticket.com i altres llocs web.

 

2.    Facilitar informació comercial sobre serveis que poguessin resultar del seu interès.

 

3.    Proporcionar dades a tercers per a un millor ús del servei.

 

 

Per a la prestació del servei descrit en els presents Condicions d'Ús, alternatilla tindrà accés a les dades personals de què sigui titular l'Organitzador, entenent com a tals les dades dels seus clients i comandes, amb la finalitat de donar assistència tècnica, facilitar l'accés i funcionament de l'esdeveniment de l'Organitzador, en qualitat d'Encarregat del tractament. I també les dades dels compradors i les seves entrades.

Alternatilla s'obliga a respectar totes les obligacions que poguessin correspondre-li com a encarregat del tractament d'acord amb les disposicions de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i la seva regulació complementària, comprometent-se a tractar les dades conformes a les instruccions que rebi de l'Empresa.

 

Alternatilla es compromet a no destinar, aplicar o utilitzar les dades a què tingui accés amb fi diferent de l'expressament indicat, així com a no revelar, transferir, cedir o d'una altra forma comunicar els fitxers o dades a què tingui accés, ja sigui verbalment o per escrit, per mitjans electrònics o en paper, ni tan tan sols per a la seva conservació o allotjament.

 

L'Usuari podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en compliment d'allò que s'ha establit en la LOPD en el correu electrònic info@mallorca-ticket.com. Serà necessari que acrediti la seva identitat per la qual cosa haurà d'acompanyar una fotocòpia del seu DNI en el dit correu.

 

Quant a les comunicacions comercials l'usuari consenteix la recepció de les mateixes via correu electrònic per part d'alternatilla i per part de l'organitzador de l'esdeveniment mitjançant la validació de la casella habilitada a l'efecte en la confirmació de la compra. També accepta rebre comunicacions comercials en registrar-se voluntàriament en qualsevol altre apartat habilitat per això al lloc web.

 

A més a més, els Organitzadors registrats en mallorca-ticket.com o en algun dels seus partners accepten la recepció de comunicacions comercials referents a millores o novetats a la plataforma. Així com les comunicacions relacionades amb productes o serveis que estiguin lligats, o siguin similars o complementaris al servei ofert per alternatilla.

 

10. Què feu amb les cookies?

 

El lloc web mallorca-ticket.com pot utilitzar cookies quan un usuari navega pels seus llocs i pàgines web. Les cookies que es puguin utilitzar en el web s'associen únicament amb el navegador d'un ordinador determinat (un usuari anònim), i no proporcionen per si mateixes cap dada personal de l'usuari. Les cookies serveixen només per a fins exclusivament interns, com són les estadístiques d'accés a la web. Les cookies utilitzades no poden llegir els arxius cookies creats per altres proveïdors o llocs web.

 

L'usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per impedir la instal·lació de cookies en el seu disc dur.

 

11. Feu spam?

 

Alternatilla no utilitza tècniques de “spamming” i únicament tractarà les dades que l'usuari transmeti mitjançant els formularis electrònics habilitats en aquest lloc web o missatges de correu electrònic. El tractament de les dades de caràcter personal, així com l'enviament de comunicacions comercials realitzades per mitjans electrònics, són conformes a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i a la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la Societat d'Informació i de Comerç Electrònic.

 

12. Com puc denunciar?

 

En el cas que qualsevol Usuari, visitant, o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de qualsevol contingut en Mallorca-ticket.com o de la seva utilització, haurà de posar-se en contacte amb Alternatilla a través info@mallorca-ticket.com. Per a això haurà d'indicar les seves dades personals (nom, direcció, número de telèfon i adreça de correu electrònic) i la suposada activitat il·lícita duta a terme al lloc web.

 

13. Pot haver-hi modificacions?

 

Alternatilla es reserva el dret de modificar les presents Condicions d'Ús d'acord amb la legislació aplicable en cada moment, de la qual cosa informarà degudament al Lloc Web, per la qual cosa recomana a l'Usuari que les revisi periòdicament per estar informat de les mateixes.

 

14. Basant-se en quina Legislació estan elaborades?

 

Les presents Condicions d'Ús han estat elaborades de conformitat amb allò que s'ha establit en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, la Llei 7/1998 sobre Condicions Generals de Contractació, la Llei 26/1984 General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, la Llei 7/1996 d'Ordenació del Comerç Detallista, i totes les disposicions legals que resultin d'aplicació.

 

 

15. En quina llei aplicable i jurisdicció es basa tot això?

 

Aquests termes es regeixen per la llei espanyola. Les Parts acorden sotmetre's, a la seva elecció per a la resolució dels conflictes i amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals que resultin competents dins la Comunitat dels Illes Balears.

 

 


Condiciones legales y de uso

La utilización de este Sitio Web está sujeta a las condiciones que se exponen a continuación.

Resumen:

 • MallorcaTicket  es una marca perteneciente a Alternatilla Associació Cultural, con CIF G57531622.
 • Los promotores de eventos suben sus eventos bajo su responsabilidad y se comprometen a suministrar información veraz.
 •  Alternatilla Associació Cultural a través de su marca MallorcaTicket , es titular de todos los derechos de propiedad intelectual e industrial del Sitio Web. Se permite la reproducción o transmisión del contenido de este Sitio Web únicamente con fines informativos o divulgativos citando a la fuente.
 • Alternatilla Associació Cultural  se compromete a hacer buen uso de los datos del Organizador y de los compradores. Estos serán incorporados a un fichero registrado en la AEPD.
 • Se pueden ejercer los derechos de LOPD y contactar para cualquier asunto relativo a estas condiciones generales de uso en: control@mallorca-ticket.com
 • En la venta de entradas no se aceptan cambios ni devoluciones, lo sentimos pero es así.

        

1. ¿Sabes lo que es esto?

Antes de crear tu evento o comprar tu entrada es importante que leas detenidamente, entiendas y aceptes las Condiciones de uso. ¡Vamos a ello! :)

Al marcar la opción “Acepto las Condiciones legales” estás de acuerdo en aceptar los siguientes términos y condiciones (“Condiciones de uso”). Cualquier nueva característica o herramienta que pueda añadirse al actual servicio estarán también sujetas a los términos y condiciones de uso.

La lectura y aceptación de las presentes Condiciones de uso es condición necesaria para la utilización de los servicios de la web mallorca-ticket.com. Las presentes Condiciones de uso rigen la relación del organizador del evento (en lo sucesivo, el “organizador”) y por otro lado del comprador o usuario (en lo sucesivo, el “comprador” o el “usuario”) con Alternatilla Associació Cultural (en adelante, “MallorcaTicket”), con domicilio en Carrer Montisión, 16 E - 07001 - Palma (Mallorca) Illes Balears y CIF G57531622. E-mail de contacto control@mallorca-ticket.com.

La utilización de otros servicios ofrecidos a través del sitio web pueden encontrarse sometidos a condiciones particulares propias que, según los casos, sustituyen, completan y/o modifican las presentes Condiciones de Uso. Por lo tanto, con anterioridad a la utilización de dichos servicios, el Usuario también ha de leer atentamente y aceptar asimismo las correspondientes condiciones particulares propias.

El usuario, visitante, o comprador; así como el organizador del evento reconocen tener capacidad suficiente para contratar, haber leído y comprendido las presentes Condiciones de uso de esta web y las acepta. El acceso, permanencia en el sitio web y el uso del mismo por el usuario u organizador supone la lectura y aceptación de estas condiciones y de las páginas de información complementarias.

2. ¿Qué contiene el sitio web?

El sitio web alojado bajo el nombre de dominio mallorca-ticket.com contiene una plataforma de organización de eventos y venta de entradas. Las condiciones generales que se detallan regulan el acceso y uso del sitio web así como de los contenidos del mismo.  MallorcaTicket puede modificar, actualizar o retirar dicho contenido en cualquier momento y sin aviso previo.

Cualquier uso diferente a la finalidad de este sitio web queda expresamente prohibido en las presentes condiciones de uso. Así, el Organizador renuncia a utilizar este sitio web con fines ilícitos o actuaciones que resulten contrarias a los derechos e intereses de  MallorcaTicket, sus miembros y/o terceros de cualquier modo que deteriore o impida la normal utilización tanto del servicio como del sitio web.

El Usuario que incumpla intencional o culpablemente cualquiera de las precedentes obligaciones responderá de todos los daños y perjuicios que cause.

MallorcaTicket se reserva el derecho de moderar, suspender o no llegar a publicar los contenidos presunta o declaradamente ilegales. También se reserva el derecho a eliminar los perfiles de organizadores o usuarios que no cumplan con estas condiciones legales. Dicha suspensión o retirada no dará en ningún caso derecho a indemnización ninguna.

3. Responsabilidad

MallorcaTicket  a través del sitio web mallorca-ticket.com y el resto de partners de la red MallorcaTicket  actúa como mero intermediario en la compra-venta de entradas para eventos y publicidad de los mismos. Ni crocantickets ni MallorcaTicket en ningún caso se responsabilizan del mal uso que el Organizador pueda hacer de la herramienta pero se comprometen a verificar en la medida de sus posibilidades la veracidad de los Organizadores a través de la información de perfil suministrada por el usuario registrado.

MallorcaTicket  no participa ni en la comunicación ni en la relación entre usuarios y Organizadores con lo que no se responsabiliza en el caso de que el evento finalmente no llegue a producirse. En todo caso, y al igual que las reclamaciones relativas a la calidad o diligencia en que se desarrolle el evento, la reclamación ha de dirigirse al Organizador.

MallorcaTicket  al actuar únicamente como intermediario entre los Organizadores y los compradores en la compraventa:

 • No asumirá responsabilidad alguna en el caso de que el evento finalmente no llegue a celebrarse. En ese caso todas las reclamaciones deberán dirigirse al organizador de dicho evento, quien, mediante la aceptación de las Condiciones de Servicio exime  de cualquier tipo de responsabilidad a MallorcaTicket  que pudiera derivarse como consecuencia de la cancelación.         
 • En el caso de que la compra de entradas o de productos se realice a través de una pasarela de pago a nombre del Organizador MallorcaTicket  no asumirá ninguna responsabilidad derivada de cualquier reclamación por parte de los compradores relacionadas con la devolución del importe de las entradas.MallorcaTicket avisará debidamente en el sitio web si el pago se realiza en una pasarela de pago del Organizador.         
 • No se hace responsable de la forma o términos en los que finalmente se realice el evento. Cualquier reclamación relacionada con la calidad o diligencia del evento deben dirigirse única y exclusivamente al organizador del evento.         
 • Quedará exonerado de cualquier responsabilidad que pudiera derivarse de la inclusión por parte del Organizador o cualquier otro tercero, de la marca registrada, nombre de dominio o cualquier mención que incluya el denominativo “MallorcaTicket ” o alguna de las marcas que configuran la red de partners crocantickets en cualquier tipo de soporte que pueda exhibirse y hacerse pública de cara a usuarios y compradores.

4. Lo relativo al proceso de compra venta

4.1. El procedimiento de compra

El procedimiento de compra se realiza de la siguiente forma:

I. Se selecciona el tipo y el número de entradas correspondientes

II. Se introducen los datos personales del comprador (nombre, correo electrónico y otros que considere el promotor y/o el sitio web)

III. Se hace click en el botón “comprar” tras el cual se redirige a la pasarela de pago

IV. Se completan los datos de pago

4.2. El justificante de compra

El comprador recibirá las entradas correspondientes al correo electrónico facilitado. Este documento será en todo momento el justificante de compra. En este justificante de compra se recogen los datos del organizador del evento para que el comprador tenga la información del mismo.

4.3. Problemas con las entradas

Si has tenido algún problema en el proceso de compra por favor ponte en contacto con control@mallorca-ticket.com. No obstante, en ningún caso se aceptan cambios ni devoluciones sobre entradas ya contratadas.

4.4. ¿Qué pertenece a MallorcaTicket ?

El sitio web: funcionamiento y seguridad

MallorcaTicket velará por el correcto funcionamiento del sitio web, la veracidad de lo publicado y la seguridad informática relativa al sitio web en él en la medida de lo posible. Sin embargo MallorcaTicket no se responsabiliza de los errores u omisiones que pudieran aparecer en los contenidos del sitio web, ni de garantizar la ausencia de virus u otros elementos lesivos, introducidos por terceros, que pudieran causar daños o alteraciones en el sistema informático.

En consecuencia, MallorcaTicket  no responderá por los daños y perjuicios que tales elementos pudieran ocasionar al usuario, organizador o a terceros.MallorcaTicket  no podrá ser considerado responsable, ya sea directo o indirecto, de los daños derivados del mal uso de este Sitio Web o sus contenidos por los usuarios, ni por cualquier actuación realizada sobre la base de la información que en ella se facilita.

Propiedad Intelectual

MallorcaTicket  es titular del nombre de dominio mallorca-ticket.com, y gestiona la herramienta de creación y gestión de eventos. Así MallorcaTicket es propietario de todas las url bajo las que se acceda a los eventos organizados en dicho sitio web. Se permite la reproducción o transmisión del contenido del sitio web únicamente con fines informativos o divulgativos y siempre que se cite la fuente y se respete su autoría. Así, no se permite la reproducción o transmisión del contenido del sitio web con fines distintos de los mencionados sin la previa autorización por escrito de MallorcaTicket.

El Organizador cede a MallorcaTicket los derechos de comunicación y distribución pública sobre los contenidos que facilite a través del sitio web, así como el de modificación para adaptarlos a las necesidades técnicas del sitio web mallorca-ticket.com, y garantiza además la legítima titularidad o facultad de disposición sobre dichos derechos.

Todas los nombres comerciales, logotipos, marcas o signos distintivos de cualquier clase que aparecen en mallorca-ticket.com son propiedad de MallorcaTicket o de terceros, sin que pueda entenderse que el uso y acceso a MallorcaTicket  y la utilización de sus servicios atribuya al Usuario derecho alguno sobre las citadas marcas, signos o logotipos.

En cualquier caso, MallorcaTicket no será ni se hace responsable de las opiniones vertidas por los usuarios a través del sitio web.

¿Y mi propiedad intelectual?

El Organizador será responsable en exclusiva de la autoría o de contar con los derechos de explotación correspondientes a las imágenes, vídeos y textos utilizados para configurar su evento, quedando eMallorcaTicket  en todo caso indemne frente a cualquier reclamación.

El Organizador, mediante la aceptación de los presentes Condiciones de Uso concede a MallorcaTicket  autorización para reproducir y utilizar sus marcas o nombres comerciales con la finalidad de proporcionarle los servicios descritos mientras se realice dicha prestación de servicios. Cualquier reclamación que pudiera interponerse por Usuario u Organizadores en relación con la Propiedad Intelectual podrá realizarse mandando un correo electrónico a control@mallorca-ticket.com

Enlaces a terceros

MallorcaTicket no asume responsabilidad alguna derivada de los enlaces (links) que posibiliten, a través del Sitio Web, el acceso al Usuario a prestaciones y servicios ofrecidos por terceros, siempre que sean ajenos al Sitio Web. Por tanto, MallorcaTicket no se hace responsable ni de la información contenida en los mismos ni de cualesquiera efectos que pudieran derivarse de dicha información. Asimismo, MallorcaTicket se reserva el derecho a retirar, de manera unilateral y sin previo aviso, los enlaces que aparecen en el Sitio Web.

Si cualquier Usuario o tercero observara que tales enlaces puedan ser contrarios a las leyes, la moral o el orden público, deberá informar a MallorcaTicket  a través del correo electrónico control@mallorca-ticket.com

5. Política de reembolso y devoluciones

Una vez adquirida la entrada a través de MallorcaTicket, no será cambiada por otra ni devuelto su importe, excepto en casos de cancelación del evento.

La devolución, en caso de cancelación, se podrá efectuar por el Organizador dentro del plazo de quince días desde la fecha de la comunicación pública de la cancelación. Si la suspensión se realiza una vez transcurrida más de la mitad del espectáculo, no habrá devolución alguna. Las malas condiciones climatológicas no dan derecho a devolución de la entrada.

MallorcaTicket no participa ni en la comunicación ni en la relación entre usuarios y Organizadores con lo que no se responsabiliza en el caso de que el evento finalmente no llegue a producirse. En todo caso, y al igual que las reclamaciones relativas a la calidad o diligencia en que se desarrolle el evento, la reclamación ha de dirigirse al Organizador

6.- ¿Cómo puedo darme de Baja del servicio?

El usuario se puede dar de baja del servicio en cualquier momento. MallorcaTicket no pedirá justificación para realizar la baja efectiva, aunque sí se reserva el derecho de consultar los motivos de dicha baja con fines estadísticos y de mejora del servicio. El Organizador solicitará su baja en cualquier momento a través del correo electrónico control@mallorca-ticket.com.

Adicionalmente, MallorcaTicket se reserva el derecho de dar de baja a usuarios u organizadores que no cumplan con los requisitos legales que se recogen en estas condiciones de servicio.

8. ¿Qué hay de la Privacidad?

Privacidad del Organizador

MallorcaTicket  condiciona la utilización de sus servicios a la previa cumplimentación del correspondiente registro de Usuario, en el que debe existir un e-mail válido.

El Organizador garantiza que los datos personales facilitados a MallorcaTicket  son veraces y se hace responsable de comunicar a MallorcaTicket cualquier modificación o actualización de los mismos. Así, será el Organizador el único responsable de responder ante información falsa o inexacta que realice y de los datos que facilite en sus relaciones con otros usuarios.

En el proceso de registro como Organizador se le pedirá una contraseña que será responsable de mantener de manera confidencial. En caso de uso no autorizado de nombre y usuario o cualquier otro fallo de seguridad, el Organizador se compromete a notificárselo a MallorcaTicket  a la mayor brevedad. MallorcaTicket no será responsable por los daños o pérdidas que se pudieran originar debido al no cumplimiento de esta obligación.

El Organizador queda informado de que sus datos de contacto profesional podrán ser accesibles por cualquier usuario del sitio web y se responsabiliza de tratar conforme a la normativa vigente los datos personales de los usuarios a los que acceda a través de este portal. Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante un correo electrónico a control@mallorca-ticket.com.

Privacidad del Comprador

Para realizar de manera correcta la compra los usuarios deberán completar los campos nombre y apellidos y correo electrónico. Al proporcionar sus datos a MallorcaTicket el usuario consiente que MallorcaTicket  pueda utilizar sus datos en los términos establecidos en las condiciones de uso. Asimismo y para el correcto funcionamiento del sistema el usuario deberá notificar a MallorcaTicket  cualquier modificación relativa a los mismos respondiendo siempre de su veracidad.

MallorcaTicket  podrá recopilar la dirección IP del Comprador así como los datos de navegación generados en el sitio web con el fin de identificar posibles usos fraudulentos en la web. También para ofercer un contenido más ajustado a las necesidades del usuario y conseguir una mejor experiencia de navegación en el sitio web.

MallorcaTicket  se reserva el derecho de modificar estas cláusulas relativas a la privacidad siempre de acuerdo con la legislación aplicable en cada momento. Estos cambios estarán recogidos en la web con lo que te animamos a que revises estas condiciones de uso para estar informado.

9. ¿Y mis datos personales?

MallorcaTicket  cumple en el tratamiento de los datos de carácter personal de sus usuarios con la legislación vigente en España y en la Unión Europea, en particular, con la Ley Orgánica de Protección de Datos y su normativa de desarrollo. Para ello adopta las medidas técnicas y organizativas necesarias para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los datos personales facilitados, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos y los riesgos a los que están expuestos.

Los datos suministrados serán incorporados a un fichero de datos de carácter personal que se encuentra debidamente registrado ante la Agencia Española de Protección de Datos del que es responsable Alternatilla Associació Culturaly que tiene por finalidad:

1. Gestionar la prestación de los servicios que proporciona a través del sitio web MallorcaTicket y otros sitios web.

2. Facilitar información comercial sobre servicios que pudieran resultar de su interés.

3. Proporcionar datos a terceros para un mejor uso del servicio.

Para la prestación del servicio descrito en los presentes Condiciones de Uso, MallorcaTicket tendrá acceso a los datos personales de los que sea titular el Organizador, entendiendo como tales los datos de sus clientes y pedidos, con la finalidad de prestar asistencia técnica, facilitar el acceso y funcionamiento del evento del Organizador, en calidad de Encargado del tratamiento. Y también los datos de los compradores y sus entradas.

MallorcaTicket se obliga a respetar todas las obligaciones que pudieran corresponderle como encargado del tratamiento con arreglo a las disposiciones de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal y su regulación complementaria, comprometiéndose a tratar los datos conforme a las instrucciones que reciba de la Empresa.

MallorcaTicket se compromete a no destinar, aplicar o utilizar los datos a los que tenga acceso con fin distinto al expresamente indicado, así como a no revelar, transferir, ceder o de otra forma comunicar los ficheros o datos a los que tenga acceso, ya sea verbalmente o por escrito, por medios electrónicos o en papel, ni tan siquiera para su conservación o alojamiento.

El Usuario podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en cumplimiento de lo establecido en la LOPD en el correo electrónico control@mallorca-ticket.com. Será necesario que acredite su identidad por lo que deberá acompañar una fotocopia de su DNI en dicho correo.

En cuanto a las comunicaciones comerciales el usuario consiente la recepción de las mismas vía correo electrónico por parte de  MallorcaTicket y por parte del organizador del evento mediante la validación de la casilla habilitada al efecto en la confirmación de la compra. También acepta recibir comunicaciones comerciales al registrarse voluntariamente en cualquier otro apartado habilitado para ello en el sitio web.

Además, los Organizadores registrados en  MallorcaTicketo en alguno de sus partners aceptan la recepción de comunicaciones comerciales referentes a mejoras o novedades en la plataforma. Así como las comunicaciones relacionadas con productos o servicios que estén ligados, o sean similares o complementarios al servicio ofrecido por MallorcaTicket  o por crocantickets.

10. ¿Qué hacéis con las cookies?

El sitio web  MallorcaTicket puede utilizar cookies cuando un usuario navega por sus sitios y páginas web. Las cookies que se puedan utilizar en la web se asocian únicamente con el navegador de un ordenador determinado (un usuario anónimo), y no proporcionan por sí mismas ningún dato personal del usuario. Las cookies sirven sólo para fines exclusivamente internos, como son las estadísticas de acceso a la web. Las cookies utilizadas no pueden leer los archivos cookies creados por otros proveedores o sitios web. El Usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador para ser avisado en pantalla de la recepción de cookies y para impedir la instalación de cookies en su disco duro.

11. ¿Hacéis spam?

 MallorcaTicket no utiliza técnicas de “spamming” y únicamente tratará los datos que el usuario transmita mediante los formularios electrónicos habilitados en este sitio web o mensajes de correo electrónico. El tratamiento de los datos de carácter personal, así como el envío de comunicaciones comerciales realizadas por medios electrónicos, son conformes a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y a la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la Sociedad de Información y de Comercio Electrónico.

12. ¿Cómo puedo denunciar?

En el caso de que cualquier Usuario, visitante, o un tercero considere que existen hechos o circunstancias que revelen el carácter ilícito de cualquier contenido en entraadium.com o de su utilización, deberá ponerse en contacto con MallorcaTicket a través de control@mallorca-ticket.com. Para ello deberá indicar sus datos personales (nombre, dirección, número de teléfono y dirección de correo electrónico) y la supuesta actividad ilícita llevada a cabo en el sitio web.

13. ¿Puede haber modificaciones?

 MallorcaTicket se reserva el derecho de modificar las presentes Condiciones de Uso de acuerdo con la legislación aplicable en cada momento, de lo que informará debidamente en el Sitio Web, por lo que recomienda al Usuario que las revise periódicamente para estar informado de las mismas.

14. ¿En base a qué Legislación están elaboradas?

Las presentes Condiciones de Uso han sido elaboradas de conformidad con lo establecido en la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, la Ley 7/1998 sobre Condiciones Generales de Contratación, la Ley 26/1984 General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, la Ley 7/1996 de Ordenación del Comercio Minorista, y cuantas disposiciones legales resulten de aplicación.

15. ¿En qué ley aplicable y jurisdicción se basa todo esto?

Estos términos se rigen por la ley española. Las Partes acuerdan someterse, a su elección para la resolución de los conflictos y con renuncia expresa a cualquier otro fuero, a los juzgados y tribunales que resulten competentes.