ACAMPAESPORTS - Sa Comuna de Lloret (Lloret de Vistalegre).

Sa Comuna de Lloret Com arribar
Select datetime 5a41acf615ea36d6336cbe90b23c249156ffb1f691d8ae424101b40312c28356

tria una data

Select datetime 5a41acf615ea36d6336cbe90b23c249156ffb1f691d8ae424101b40312c28356

tria una hora

Tria la teva zona

23 a 27 de juliol - 8 a 11 anys. (40A)

info
Esgotades
imprime tu entrada en casa lleva la entrada en tu móvil pago seguro con tarjeta

CAT: La inscripció inclou: estada esportiva i assegurança d'accident. Cal que aporteu: 1r Justificant de preinscripció i pagament. 2n Full de dades personals emplenat i signat (vegeu la descripció del Full de dades). 3r Fotografia actual (mida carnet). 4t Fotocòpia de la targeta sanitària. 5è Fotocòpia del DNI del pare, mare o persona tutora legal. Per més informació vegeu la descripció de l'esdeveniment a "www.esportbasemallorca.net/ca/acampaesport". ESP : La inscripción incluye: estancia deportiva y seguro de accidente. Teneis que aportar : 1º Justificante de preinscripción y pago. 2º Hoja de datos personales rellenada y firmada (ver descripción "Full de dades"). 3º Fotografía actual (medida carnet). 4º Fotocopia de la tarjeta sanitaria. 5.º Fotocopia del DNI del padre, madre o persona tutora legal. Para más información ver descripción del acontecimiento en "www.esportbasemallorca.net/ca/acampaesport".

Llista d'espera: 23 a 27 de juliol - 8 a 11 anys. (40A)

info
Esgotades
imprime tu entrada en casa lleva la entrada en tu móvil pago seguro con tarjeta

CAT: Comunicarem les disponibilitats de places per l'ordre cronològic de la llista d'espera. ESP: Comunicaremos las disponibilidades de plazas por el orden cronológico de la lista de espera.

23 a 27 de juliol - 12 a 16 anys. (40B)

info
Esgotades
imprime tu entrada en casa lleva la entrada en tu móvil pago seguro con tarjeta

CAT: La inscripció inclou: estada esportiva i assegurança d'accident. Cal que aporteu: 1r Justificant de preinscripció i pagament. 2n Full de dades personals emplenat i signat (vegeu la descripció del Full de dades). 3r Fotografia actual (mida carnet). 4t Fotocòpia de la targeta sanitària. 5è Fotocòpia del DNI del pare, mare o persona tutora legal. Per més informació vegeu la descripció de l'esdeveniment a "www.esportbasemallorca.net/ca/acampaesport". ESP : La inscripción incluye: estancia deportiva y seguro de accidente. Teneis que aportar : 1º Justificante de preinscripción y pago. 2º Hoja de datos personales rellenada y firmada (ver descripción "Full de dades"). 3º Fotografía actual (medida carnet). 4º Fotocopia de la tarjeta sanitaria. 5.º Fotocopia del DNI del padre, madre o persona tutora legal. Para más información ver descripción del acontecimiento en "www.esportbasemallorca.net/ca/acampaesport".

Llista d'espera: 23 a 27 de juliol - 12 a 16 anys. (40B)

info
Esgotades
imprime tu entrada en casa lleva la entrada en tu móvil pago seguro con tarjeta

CAT: Comunicarem les disponibilitats de places per l'ordre cronològic de la llista d'espera. ESP: Comunicaremos las disponibilidades de plazas por el orden cronológico de la lista de espera.

30 de juliol a 3 d'agost - 8 a 11 anys. (50A)

info
Esgotades
imprime tu entrada en casa lleva la entrada en tu móvil pago seguro con tarjeta

CAT: La inscripció inclou: estada esportiva i assegurança d'accident. Cal que aporteu: 1r Justificant de preinscripció i pagament. 2n Full de dades personals emplenat i signat (vegeu la descripció del Full de dades). 3r Fotografia actual (mida carnet). 4t Fotocòpia de la targeta sanitària. 5è Fotocòpia del DNI del pare, mare o persona tutora legal. Per més informació vegeu la descripció de l'esdeveniment a "www.esportbasemallorca.net/ca/acampaesport". ESP : La inscripción incluye: estancia deportiva y seguro de accidente. Teneis que aportar : 1º Justificante de preinscripción y pago. 2º Hoja de datos personales rellenada y firmada (ver descripción "Full de dades"). 3º Fotografía actual (medida carnet). 4º Fotocopia de la tarjeta sanitaria. 5.º Fotocopia del DNI del padre, madre o persona tutora legal. Para más información ver descripción del acontecimiento en "www.esportbasemallorca.net/ca/acampaesport".

Llista d'espera: 30 de juliol a 3 d'agost - 8 a 11 anys. (50A)

info
Esgotades
imprime tu entrada en casa lleva la entrada en tu móvil pago seguro con tarjeta

CAT: Comunicarem les disponibilitats de places per l'ordre cronològic de la llista d'espera. ESP: Comunicaremos las disponibilidades de plazas por el orden cronológico de la lista de espera.

30 de juliol a 3 d'agost - 12 a 16 anys. (50B)

info
Esgotades
imprime tu entrada en casa lleva la entrada en tu móvil pago seguro con tarjeta

CAT: La inscripció inclou: estada esportiva i assegurança d'accident. Cal que aporteu: 1r Justificant de preinscripció i pagament. 2n Full de dades personals emplenat i signat (vegeu la descripció del Full de dades). 3r Fotografia actual (mida carnet). 4t Fotocòpia de la targeta sanitària. 5è Fotocòpia del DNI del pare, mare o persona tutora legal. Per més informació vegeu la descripció de l'esdeveniment a "www.esportbasemallorca.net/ca/acampaesport". ESP : La inscripción incluye: estancia deportiva y seguro de accidente. Teneis que aportar : 1º Justificante de preinscripción y pago. 2º Hoja de datos personales rellenada y firmada (ver descripción "Full de dades"). 3º Fotografía actual (medida carnet). 4º Fotocopia de la tarjeta sanitaria. 5.º Fotocopia del DNI del padre, madre o persona tutora legal. Para más información ver descripción del acontecimiento en "www.esportbasemallorca.net/ca/acampaesport".

Llista d'espera: 30 de juliol a 3 d'agost - 12 a 16 anys. (50B)

info
Esgotades
imprime tu entrada en casa lleva la entrada en tu móvil pago seguro con tarjeta

CAT: Comunicarem les disponibilitats de places per l'ordre cronològic de la llista d'espera. ESP: Comunicaremos las disponibilidades de plazas por el orden cronológico de la lista de espera.

Despeses de gestió

0€
0€

ACAMPAESPORTS - Sa Comuna de Lloret ...

Veure entrades

Descripció

Inici de la preinscripció i pagament: dia 14 de març d 2018 a partir de les 10 hores fins que s'acabin les places...


Estades esportives per a infants i joves de 8 a 16 anys a Sa Comuna de Lloret, Lloret de Vistalegre.


Els participants podran gaudir de les vancances practicant activitats esportives (terrestres i aquàtiques) i treballant els valors i la convivència amb els companys en un alberg.

 

Documentació obligatòria per a la inscripció: "FULL DE DADES" per emplenar, imprimir i signar (Imprescindible). 

(L'arxiu "pdf" és rellenable en pantallla. Si teniu problemes amb el vostre navegador en presentar-ho en pantalla, per favor descarregar-ho en el vostre dispositiu i obrir-ho amb el Adobe Acrobat Reader  peró no amb el navegador).


El preu inclou: Estada esportiva i assegurança d'accidents.


Normativa i més informació premi aquí

2 opinions

5.0 / 5
No estoy

No se porque el cuestionario, sinceramente mal organizado, ni siquiera hemos ido. Gracias por la entrevista

09/07/2018 15/05/2018
Bsa8

Los niños dicen que ya respondieron una encuesta mientras estaban en el campamento.

08/07/2018 14/05/2018
Carregar més opinions

Com arribar

Sa Comuna de Lloret
Camí des Cementírí, 343, 07518
Lloret de Vistalegre, Illes Balears

Organitzat per

Sa Comuna de Lloret

Sa Comuna de Lloret dóna la curiositat que el poliesportiu municipal de Lloret de Vistalegre es troba situat a l'interior de la Comuna, En total ocupa 1,68 ha, en les qual hi ha el camp de futbol, les piscines municipals, pista de tennis, pista de bàsquet, àrea recreativa i entre hi ha la zona d'acampada en què hi ha l'espai per a instal·lar-hi tendes d'acampada.